Тарасаў С.В. Полацк. IX-XVIIi стст. Гiсторыя i тапаграфiя. Мiнск " Беларуская навука" 1998

Раздзел I АГЛЯД КРЫНIЦ I ДАСЛЕДАВАННЯЎ

Раздзел II. КУЛЬТУРНЫ СЛОЙ ПОЛАЦКА ЯК ГIСТАРЫЧНАЯ КРЫНIЦА

Раздзел III. АРХIТЭКТУРНА-ПЛАНIРОВАЧНАЯ СТРУКТУРА ПОЛАЦКА

Раздзел IV. ДЭМАГРАФIЧНАЯ СТРУКТУРА ПОЛАЦКА IX-XVII стст.

ЗАКЛЮЧЭННЕ

ЛIТАРАТУРА

ДАДАТАК

ТАБЛIЦЫ